VÝPOČET VLHKOSTI A ROSNÉHO BODU

Naše kalkulačka vlhkosti a rosného bodu nabízí jednoduché řešení pro výpočet parametrů souvisejících s měřením vlhkosti, rosného bodu a dalších parametrů. Na základě mnoha žádostí nyní poskytujeme naši „kalkulačku vlhkosti“ jako bezplatný online nástroj s velmi intuitivním zadáváním. Vysvětlíme také, co znamená relativní a absolutní vlhkost a co je třeba zohlednit při výpočtu rosného bodu.

RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ VLHKOST

Naše kalkulačka vlhkosti nabízí jednoduché řešení pro výpočet parametrů souvisejících s měřením vlhkosti, rosného bodu a dalších parametrů. V rozbalovací nabídce lze snadno vybrat vstupní parametry, takže lze snadno provádět zpětné převody vlhkosti z jedné jednotky na druhou.

Upravte parametry procesu. Vypočtené hodnoty se aktualizují při změně vstupních údajů. Upozorňujeme, že "jednotku" prvního parametru můžete změnit.

CO JE TO VLHKOST A ROSNÝ BOD?

Vlhkost vzduchu popisuje množství vodní páry ve vzduchu. Často se označuje jako absolutní vlhkost a obvykle se udává jako hmotnost na objem, např. mg/m³. Do vlhkosti se nezapočítává kapalná voda (např. déšť, rosa).

Relativní vlhkost udává poměr nasycení vodní párou k nejvyššímu možnému nasycení. 100 % znamená, že vzduch již nemůže absorbovat žádnou vodní páru. Rosný bod (teplota rosného bodu) určuje teplotu, na kterou musí být vzduch ochlazen, aby vodní pára začala kondenzovat.

Rosný bod (teplota rosného bodu) určuje teplotu, na kterou musí být vzduch ochlazen, aby vodní pára začala kondenzovat.

PODROBNĚJI O TOM, JAK TO FUNGUJE

Zadejte parametry procesu do vstupních polí. První vstupní parametr lze vybrat z rozevíracího seznamu přímo vedle něj, aby odpovídal zadaným parametrům.
Po vložení parametrů se okamžitě vypočítají hodnoty OUTPUT.

MODIFIKÁTOR TLAKU lze použít k výpočtu výstupních hodnot při jiné úrovni tlaku. To nabízí možnost přepočítat dané hodnoty mezi přetlakem a atmosférickým tlakem. Zároveň lze vypočtené výstupní hodnoty převést na upravené hodnoty tlaku.

Osobní poradenství

Chcete dostávat další informace o produktech a aplikacích?
Nebo potřebujete osobní radu? Rádi vám pomůžeme!