MONITOROVACÍ SOFTWARE PRO SYSTÉMY STLAČENÉHO VZDUCHU

Pro správu systému stlačeného vzduchu a jeho zefektivnění je nezbytné softwarové řešení. Aplikační software by měl nejen zaznamenávat data, ale také nabízet funkce živého monitorování, správy alarmů a hlášení jako klíčové součásti softwarového řešení.

Software SUTO je optimalizován pro systémy stlačeného vzduchu. Uživatelé mohou nejen využívat užitečné nástroje, ale také bezproblémovou integraci měřicího hardwaru do softwaru. Ve společnosti SUTO vyvíjejí software i hardware naše zkušené týmy inženýrů. Uživatelům tak nabízí nejlepší aplikace, snadné nastavení a řešení plug & play.

VÝZNAM SOFTWARU PRO MONITOROVÁNÍ SYSTÉMŮ STLAČENÉHO VZDUCHU

Snížení nákladů na stlačený vzduch a optimalizace systémů stlačeného vzduchu je možná pouze se správným monitorovacím softwarem.
Pokud jsou na místě instalovány měřicí přístroje pro měření a monitorování systémů stlačeného vzduchu, poskytují obsluze užitečné údaje. V dnešní době se tyto údaje často nevyužívají správně. Naměřená data ze snímačů, jako jsou údaje o skutečném průtoku, celkové spotřebě vzduchu nebo elektrickém výkonu kompresoru, se načítají z místních displejů a ručně se přenášejí do tabulek pro účely výkaznictví. Předložené údaje však obsahují mnohem více informací, které jsou základem pro jakoukoli optimalizaci procesu.

Grafické analýzy naměřených dat pomáhají obsluze snadno najít nesrovnalosti v systému stlačeného vzduchu. Ale i jednoduché úkoly, jako je vykazování celkové spotřeby vzduchu podle budov, výrobních linek nebo procesů, lze realizovat jediným kliknutím prostřednictvím správného softwarového řešení pro monitorování. Pouze porovnání zaznamenaných dat měření s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) může pomoci snížit náklady a porozumět systému stlačeného vzduchu.

Monitorovací software SUTO je flexibilní, optimalizovaný pro systémy stlačeného vzduchu a nabízí širokou škálu integrovaných funkcí.

Proč hraje software při monitorování stlačeného vzduchu tak důležitou roli?
Instalovaný měřič v systému stlačeného vzduchu poskytuje výstupní data v reálném čase z každého snímače, například výkon kompresoru, spotřebu energie a další údaje. Obvykle jsou senzory a průtokoměry připojeny k bráně, jako je náš displej a datalogery, kde se data shromažďují a ukládají lokálně.
To však znamená, že data jsou bezpečně uložena pouze v záznamníku dat. Je zapotřebí softwarové řešení, které umožní monitorování systému stlačeného vzduchu. Monitorovací software poskytuje živý pohled na systém, upozorňuje uživatele na dosažení limitů, generuje automatické zprávy a pomáhá uživatelům porozumět jejich systému.

Software SUTO dokáže analyzovat velké soubory dat, vytvářet užitečná grafická zobrazení nebo poskytovat hodnoty v reálném čase pro každý jednotlivý senzor. Větší systémy lze seskupit do menších lokalit, aby byly všechny hodnoty snadno viditelné na jedné obrazovce. Důležité však nejsou jen aktuální hodnoty, ale zejména údaje z minulosti, které jsou klíčové pro optimalizaci systému stlačeného vzduchu, pro návrat v čase a odhalení změn v systému, nalezení zhoršujících se komponent nebo jiných nesrovnalostí.

Které typy senzorů lze připojit k softwarovým řešením SUTO?
Softwarová řešení SUTO jsou optimalizována pro práci s hardwarem SUTO. Displej a záznamníky dat lze v síťovém prostředí rozpoznat automaticky. K softwaru tak lze připojit místní průtokoměry, měřiče výkonu a snímače rosného bodu. Software SUTO je však také založen na standardních protokolech, které uživatelům umožňují připojit k dohledovému řešení jakékoli zařízení třetí strany.

Za tímto účelem software SUTO podporuje protokoly Modbus/RTU a Modbus/TCP pro sběr dat z jakéhokoli řešení pro měření stlačeného vzduchu. Kromě toho je možné do systému integrovat i libovolný průmyslový protokol prostřednictvím bran.

Proč jsou řešení SUTO založena na cloudu nebo spuštěna ve webovém prohlížeči?
Cloudová softwarová řešení nabízejí uživatelům výkonné softwarové nástroje s minimálním úsilím. Na rozdíl od místních instalací je cloudové řešení plně spravováno a udržováno našimi zkušenými softwarovými inženýry. To znamená, že místní správci IT nemusí trávit čas aktualizací a údržbou softwaru, protože není třeba provádět místní zálohování ani upgradovat počítačový hardware.

Cloudová řešení nabízejí uživatelům další úroveň svobody, software jednoduše funguje bez jakéhokoli dalšího úsilí. Protože je software přístupný prostřednictvím webového prohlížeče, nabízí největší flexibilitu. Uživatelé mohou k softwaru přistupovat z libovolného počítače a operačního systému, ať už jde o počítač se systémem Windows, Apple Mac nebo dokonce systém Linux.

Softwarová řešení SUTO posouvají měření stlačeného vzduchu na vyšší úroveň tím, že nabízejí řešení IoT v kombinaci s vhodným aplikačním softwarem. Vítejte v Průmyslu 4.0.

Jaká softwarová řešení může společnost SUTO nabídnout?
Veškerý software SUTO související s přístroji pro měření stlačeného vzduchu vyvíjejí naši nadšení softwaroví inženýři. Nejen monitorovací software nebo software pro čtení datových záznamníků, ale také konfigurační software pro senzory a datové záznamníky, vše je vyvinuto společností SUTO a optimalizováno pro bezproblémovou integraci. A nejlepší je, že většina řešení je nabízena zdarma.

Společnost SUTO nabízí software pro živé monitorování systému stlačeného vzduchu, který poskytuje data v reálném čase, správu alarmů a funkce hlášení.

Kromě toho společnost SUTO nabízí software pro správu průzkumů úniků, ale nejen pro správu nalezených úniků, ale nabízí servisním společnostem možnost řídit celý audit, od nalezení úniků, shromažďování dat a generování zpráv až po konečnou sanaci úniků a odhad úspor a nákladů na opravy.

Kromě toho jsou zdarma nabízeny softwarové nástroje pro rychlé analýzy a odečty dat ze záznamníků.

Jaký software se používá ke konfiguraci senzorů SUTO na místě?
Téměř všechny senzory SUTO pro stlačený vzduch a plyny jsou vybaveny bezdrátovým rozhraním. Pro připojení k nainstalovaným senzorům v terénu nabízí společnost SUTO bezplatnou aplikaci, která funguje na jakémkoli chytrém telefonu. Většina inženýrů instalujících měřicí zařízení je zvyklá přepravovat objemné notebooky, přenosné počítače a několik rozhraní, která jim umožňují připojení k místnímu hardwaru. Nejenže k hardwaru často není snadný přístup, ale kvůli potřebě stálého napájení je uvedení hardwaru snímače do provozu komplikované a časově náročné.

Společnost SUTO to vyřešila nabídkou bezdrátových řešení integrovaných přímo do snímače, ve spojení se speciálními chytrými telefony.

Technici a inženýři se nyní mohou bezdrátově a na dálku připojit k senzorům a měřicím zařízením. Aplikace zobrazuje naměřená data v reálném čase a umožňuje uživatelům snadno konfigurovat senzory. Parametry, jako je průměr potrubí, komunikační parametry nebo škálování analogového výstupu, lze snadno provést jediným kliknutím z chytrého telefonu.

Osobní poradenství

Chcete dostávat další informace o produktech a aplikacích?
Nebo potřebujete osobní radu? Rádi vám pomůžeme!