ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE S418 AKIŞ ÖLÇER UYGULAMASI

22. Ocak 2021

Neredeyse tüm atık su arıtma tesisleri atık suyu üç aşamada arıtmaktadır. Bakteriler, oksijenin de katılımıyla atık sudaki organik gübreleri ayrıştırır ve böylece atık suyu arıtır. Bunlar arasında oksijen, atık su arıtma tesisine basınçlı hava şeklinde eklenir.

Geçmişte, enjekte edilen basınçlı hava miktarı büyük ölçüde tahmin ediliyordu ve doğru bir şekilde kontrol edilmesi zordu. Enerji tasarrufu ve çevre koruma ortamında Praxair GmbH, S418 akış sensörü ile yeni bir Oksijen Besleme Kontrol Sistemi kurdu (şekle bakın). Bu sistem, bakteri konsantrasyonunu çevrimiçi olarak 7* 24 ölçebilir ve bakteri sayısına göre optimum oksijen miktarını doğru bir şekilde verebilir, bu da basınçlı hava tüketiminin verimliliğini artırır.

Çin, toplam 190 milyar RMB yatırımla belediye atık su arıtma tesisleri inşa etmek ve eskilerini yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için beş yıllık bir proje uyguluyor. Her iki projede de enerji tasarrufu ve verimliliğin artırılması için akış ölçerlerin kullanılması şarttır ve akış ölçerlere yönelik talep oldukça umut vericidir.