POUŽITÍ PRŮTOKOMĚRU S418 V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD

22. ledna 2021

Téměř všechny čistírny odpadních vod čistí odpadní vodu ve třech stupních. Bakterie rozkládají organická hnojiva v odpadní vodě za účasti kyslíku, a tím odpadní vodu čistí. Mezi ně patří kyslík, který se do čistírny odpadních vod přidává ve formě stlačeného vzduchu.

V minulosti se množství vstřikovaného stlačeného vzduchu většinou odhadovalo a bylo obtížné ho přesně kontrolovat. V rámci úspory energie a ochrany životního prostředí zavedla společnost Praxair GmbH nový systém řízení dodávky kyslíku s průtokovým senzorem S418 (viz obrázek).| Tento systém dokáže měřit koncentraci bakterií online 7*24 a přesně dodávat optimální množství kyslíku podle počtu bakterií, což zvyšuje účinnost spotřeby stlačeného vzduchu.

Čína realizuje pětiletý projekt výstavby komunálních čistíren odpadních vod a rekonstrukce a modernizace starých čistíren, do něhož bude investováno celkem 190 miliard RMB. V obou projektech je použití průtokoměrů nezbytné pro úsporu energie a zvýšení účinnosti a poptávka po průtokoměrech je velmi slibná.