BASINÇLI HAVA VE GAZLAR IÇIN ÇIĞLENME NOKTASI ÖLÇERLER VE MUSLUK NOKTASI SENSÖRLERI

Basınçlı hava ve gazlar için çiğlenme noktası ölçer kullanımı, fabrikalarda üretim ve diğer prosesler sırasında basınçlı hava kalitesini sağlamak için çok önemlidir. Sadece ekipmanı korumaya ve basınçlı hava kalitesini belirli bir seviyede basınçlı hava kalitesini hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda ISO 8573-1 ve ISO 8573-3 uyarınca basınçlı hava kalitesi testi için de gereklidir. Basınçlı hava ve gazlar için bir çiğlenme noktası sensörü tipik olarak basınçlı çiğlenme noktasının yanı sıra havanın nemini ve sıcaklığını da ölçer.

SUTO iTEC çiğlenme noktası ölçüm cihazları ve çiğlenme noktası sensörleri yüksek doğruluk ve güvenilirlik ile karakterize edilir. Basınçlı hava ve gazlarda basınç çiğlenme noktası, nem ve sıcaklığın hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar ve endüstriyel ortamlarda basınçlı hava kalitesinin güvenilir bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

SUTO iTEC, endüstriyel uygulamalar için yüksek hassasiyetli çiğlenme noktası sensörlerinin geliştirilmesinde 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Basınçlı hava ve gazların çiğlenme noktası ölçümü

Basınçlı hava sisteminizde üretiminizi mahveden arızalı bir kurutucunuz oldu mu hiç? İş işten geçtikten sonra mı fark edildi?

Kuru basınçlı hava, proses güvenilirliği söz konusu olduğunda en önemli kalite parametrelerinden biridir. Ortam havası sıkıştırıldığında, hava hacmindeki nem önemli ölçüde artar. Bu nedenle hava, su damlacıklarının oluşmasıyla kolayca yoğunlaşır. Basınçlı hava hatlarınızda makinelerin arızalanmasına, prosesinizin kirlenmesine ve hatta tıkanmalara neden olabilecek su damlacıklarının olmasından daha kötü ne olabilir?

Basınçlı hava ve gazlar için çiğlenme noktası ölçüm cihazlarının veya çiğlenme noktası sensörlerinin kullanılması, kullanıcıların sadece çok geç olduğunda değil, bir alarm durumunda erken uyarı sağlayan güvenli ve güvenilir bir basınçlı hava sistemi çalıştırmasına yardımcı olur.

Aşağıdaki bölüm, çiğlenme noktası ölçüm cihazları ve basınçlı hava ve gazların çiğlenme noktası ölçümü hakkındaki en önemli bilgilere genel bir bakış sunmaktadır.

Çiğlenme noktası sıcaklığı ne anlama gelir?

Çiğlenme noktası, havadaki su buharının yoğunlaşmaya başladığı sıcaklığı tanımlar. Tipik olarak, ortam basıncı ve sıcaklık koşulları altında çiğlenme noktası sıcaklığı 12 ila 14 °C Td’dir. Günlük hayatta herkes bu olaylarla karşılaşmıştır, sıcak bir yaz gününde buzdolabından soğuk bir içecek alın, saniyeler içinde içeceğin yüzeyinde su damlacıkları birikecektir.

Bunun nedeni, soğuk içeceğin ortamdaki havanın su buharını içeceğin yüzeyinde yoğunlaştırmasına neden olması ve çiğlenme noktası sıcaklığına ulaşılmış olmasıdır. Yukarıda tanımlanan sıcaklığı çiğlenme noktası, basınç çiğlenme noktası veya çiğlenme noktası sıcaklığı olarak adlandırmak en yaygın olanıdır. Ancak, sıcaklıklar 0 °C Td’nin altındaysa, doğru isim çiğlenme noktası yerine donma noktası olacaktır.

Son 20 yıldır çiğlenme noktası ölçer terimi kullanılmakta ve kabul görmektedir, oysa donma noktası sensörü veya donma noktası ölçer doğru terim olacaktır, ancak endüstrilerde yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Basınçlı hava çiğlenme noktası sensörleri hangi uygulamalarda kullanılır?

Basınçlı hava ve gazlar için çiğlenme noktası sensörleri, kuru proses havasının izlenmesinin ve sağlanmasının çok önemli olduğu uygulamalarda kullanılır. Nem değerlerini kaydederler ve sınır değerlere ulaşıldığında alarmları veya aktüatörleri tetiklerler. Basınçlı hava çiğlenme noktası sensörleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılır

  • Endüstriyel üretim: Örneğin otomotiv, elektronik veya metal işleme endüstrileri gibi üretim süreçlerinde basınçlı hava kalitesinin izlenmesi için.
  • Gıda ve içecek endüstrisi: Gıda ve içeceklerin üretimi, paketlenmesi ve depolanması sırasında basınçlı hava kalitesini sağlamak için.
  • İlaç ve biyoteknoloji: İlaç ve biyoteknolojik ürünler için üretim tesislerinde basınçlı hava kalitesini kontrol etmek için.
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi: Kimyasal proseslerde ve tesislerde basınçlı havanın izlenmesi için.
  • Tıbbi uygulamalar: Tıbbi cihazlarda ve tesislerde temiz ve yüksek kaliteli basınçlı hava beslemesi sağlamak için.
  • Araştırma ve geliştirme: Deneysel ve analitik uygulamalarda nemin ölçülmesi ve izlenmesi için laboratuvarlarda ve araştırma tesislerinde.

Örneğin, modern boyama sistemlerindeki boya tabancaları tipik olarak basınçlı hava ile çalıştırılır. Eğer su yoğuşması boya ile karışırsa, bu durum boya yüzeyinde kolayca su kirlenmesine yol açabilir. Bu, tüm gün süren bir prodüksiyonun boyama performansını yok edebilir.

Gıda endüstrisinde basınçlı hava genellikle ambalaj kaplarını hava ile doldurmak için kullanılır. Burada sıvı su asla işleme girmemelidir, çünkü su bakterileri kolayca taşıyabilir ve gevrekleri yenmez hale getirebilir. Çiğlenme noktası sensörü, tek bir damla suyun tüm üretim çıktısını mahvedebileceği veya makinelere ve diğer kurulu hava tüketicilerine zarar verebileceği bir sürecin parçasıdır.

SUTO hangi gazlar için çiğlenme noktası ölçüm cihazları sunmaktadır?

SUTO’nun çiğlenme noktası sensörlerinin odak noktası basınçlı hava kullanımıdır. Ancak sensör CO2, oksijen veya nitrojen gibi diğer basınçlı gazlarda da kullanılabilir. SUTO çiğ noktası ölçüm cihazları her zaman basınç altındaki çiğ noktasını, yani basınç çiğ noktasını ölçer.

Bununla birlikte, SUTO, kullanıcıların atmosferik çiğlenme noktası gibi basınca bağlı diğer nem birimlerinin çıktısını almasına olanak tanıyan entegre basınç ölçümüne sahip birçok çiğlenme noktası ölçer sunmaktadır. Çiğlenme noktası ölçer ile diğer gazlardaki nem, sıcaklık ve çiğlenme noktasını ölçmek isterseniz, lütfen servis ekibimizle iletişime geçin. İhtiyaçlarınızı karşılayacak en uygun çözümü bulacağımızdan eminiz.

Basınçlı hava ve gazlar için bir çiğlenme noktası sensörü hangi ölçüm aralıklarını kapsayabilir?

Basınçlı hava ve gazlar için SUTO çiğlenme noktası sensörleri, çiğlenme noktası ölçümü için iki sensör prensibine dayanır. Polimer sensörler -60 … +50 °C Td arasındaki çiğlenme noktaları için ve QCM sens örler -100 … -20 °C Td aralığı için. Her iki prensibi tek bir ünitede birleştiren SUTO sensörleri, -100 … +20 °C Td aralığının tamamını doğru bir şekilde ölçebilir.

SUTO iTEC, müşterilerimiz tarafından talep edilen aralığı kapsayacak şekilde çok çeşitli çiğlenme noktası ölçüm cihazları, çiğlenme noktası ölçüm cihazları, çiğlenme noktası izleme için ölçüm cihazları ve OEM çözümleri sunmaktadır. SUTO çiğlenme noktası ölçerler 350 bara kadar yüksek basınç uygulamalarında bile kullanılabilir.

Uzmanlarımız uygulamanız ve ihtiyaçlarınız için en uygun çiğlenme noktası ölçeri bulmanıza yardımcı olmak için hizmetinizdedir.

Basınçlı hava ve gazlar için SUTO çiğlenme noktası ölçüm cihazlarını diğerlerinden ayıran nedir?

SUTO, basınçlı hava sistemleri ve basınçlı gazlar için çiğlenme noktası sensörlerinin geliştirilmesinde 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Bu dönemde yeni ölçüm yöntemleri geliştirmeye devam ettik ve hatta yenilikçi çiğ noktası ölçüm cihazlarımız için kendi sensör elemanlarımızı geliştirdik.

En son yenilik, düşük nemi ölçmek için bir QCM sensörü ve standart nem değerleri için bir polimer sensörü kullanarak iki farklı ölçüm prensibini tek bir ölçüm ünitesinde birleştiren çift sensör modülüdür.

Çiğlenme noktalarının -60… olduğu yüksek teknoloji uygulamaları söz konusu olduğunda -100 °C Td olduğu yüksek teknoloji uygulamaları söz konusu olduğunda, polimer sensörlerin doğru okumalar göstermesi pek olası değildir. Bununla birlikte, birçok üretici -100… aralığının tamamı için polimer sensörler sunmaktadır. +20 °C Td aralığının tamamı için polimer sensörler sunmaktadır, ancak bunlar doğru ölçüm için uygun değildir. Bunu çözmek için SUTO, QCM prensibine dayalı kendi çiğlenme noktası sensör elemanını geliştirmiştir.

Bu eleman düşük nem uygulamalarında ölçüm için özel olarak geliştirilmiştir ve kullanıcılara en doğru ölçüm sonuçlarını sağlar. QCM sensörü, su moleküllerinin yüzeyinde hapsolabileceği ve bir frekans kaymasına neden olabileceği salınımlı bir kristale dayanmaktadır. QCM prensibi, -100 °C Td’ye kadar düşük nem ve çiğlenme noktalarını ölçmek için en gelişmiş ölçüm prensibidir.

SUTO ayrıca çiğlenme noktası ölçüm cihazlarınız için kalibrasyon, muayene ve servis hizmeti de sunuyor mu?

Diğer tüm ölçüm araçlarında olduğu gibi, izlemede kullanılan bir çiğlenme noktası ölçer de düzenli olarak kalibre edilmelidir. Basınçlı hava ve gazlar için yeni bir çiğlenme noktası ölçer teslim edildiğinde, ilk olarak SUTO servis ekibi tarafından kalibre edilir. Bu, ölçüm verilerinin güvenilir olmasını ve değerlerin tolerans dahilinde olmasını sağlar.

Kullanım sırasında toz veya diğer yabancı maddeler gibi kirlenmeler ölçüm sayaçlarında yanlışlıklara yol açabilir. Bu nedenle, ölçüm cihazlarının düzenli zaman aralıklarında kalibre edilmesi önerilir. Servis ekibimiz sadece sensörü kalibre etmekle kalmaz, aynı zamanda denetimler gerçekleştirir, sensör yüzeyini kontrol eder ve böylece sıcaklık, nem ve çiğlenme noktasının doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.

(Yeniden) kalibrasyon hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çiğlenme noktası ölçerler için hangi aksesuarlara ihtiyacım var?

SUTO, çiğlenme noktası ölçümü ve izlemenin tüm spektrumunu kapsayan çok çeşitli kullanışlı aksesuarlar sunar. Tipik olarak, ölçüm odaları çoğunlukla basınçlı hava sisteminde kullanılır. Bir çiğlenme noktası ölçer veya sensör kullanırken, hava veya gaz akışının algılama elemanının yüzeyinden geçmesi en önemli husustur. Bu, doğru ölçüm ve hızlı tepki süresi için çok önemlidir.

Sensör ucunun doğrudan hava akışına monte edilmesinin mümkün olmadığı sistemler için SUTO aksesuar olarak çeşitli ölçüm hazneleri sunmaktadır. Basınç altında hızlı ve kolay kurulum için hızlı konektörlü hazneler veya kayıpsız ölçümler için bypass haznelerinin yanı sıra yüksek basınç ölçüm hazneleri ve çok daha fazlası. Daha fazla bilgi için servis ekibimize danışın.

Nem hesaplayıcı

  • Nem hesaplayıcımız, nem ve çiğlenme noktası gibi ölçüm parametrelerini hesaplamak için basit bir çözüm sunar. Hesaplayıcı, uygulamanız için doğru çiğlenme noktası sensörünü bulmanıza yardımcı olur.

Kişisel tavsiye

Uygulamalarınız için basınçlı hava ve gazlara yönelik çiğlenme noktası ölçüm cihazlarımız hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?
Yoksa kişisel tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!