ZASTOSOWANIE PRZEPŁYWOMIERZA S418 W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

22. stycznia 2021

Prawie wszystkie oczyszczalnie ścieków oczyszczają ścieki w trzech etapach. Bakterie przy udziale tlenu rozkładają zawarte w ściekach nawozy organiczne i w ten sposób oczyszczają ścieki. Wśród nich jest tlen dodawany do oczyszczalni ścieków w postaci sprężonego powietrza.

W przeszłości ilość wtłaczanego sprężonego powietrza była w dużej mierze szacowana i trudna do dokładnego kontrolowania. W środowisku oszczędności energii i ochrony środowiska firma Praxair GmbH stworzyła nowy system sterowania dostawą tlenu z czujnikiem przepływu S418 (patrz rysunek).| System ten może mierzyć stężenie bakterii online 7* 24 i precyzyjnie dostarczać optymalną ilość tlenu w zależności od liczby bakterii, co poprawia efektywność zużycia sprężonego powietrza.

Chiny realizują pięcioletni projekt budowy miejskich oczyszczalni ścieków oraz przebudowy i modernizacji starych, o łącznej wartości inwestycji 190 mld RMB. W obu projektach zastosowanie przepływomierzy jest niezbędne dla oszczędności energii i zwiększenia wydajności, a zapotrzebowanie na przepływomierze jest bardzo obiecujące.