BASINÇLI HAVA KALITESI VE SAFLIĞI IÇIN CIHAZLAR

Basınçlı hava kalitesinin ISO 8573-1’e uygun olarak sağlanması, yüksek kaliteli üretim süreçleri söz konusu olduğunda en önemli noktalardan biridir. Ancak sadece gıda ve içecek endüstrisinde değil, diğer endüstriyel uygulamalarda da kullanım noktasında sağlanan basınçlı havanın yağ içeriğini, partikül konsantrasyonunu ve nem oranını bilmek önemlidir. ISO 8573-1 ile ilgili tipik hava kalitesi denetimleri zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bunu değiştirmenin zamanı geldi.

SUTO, sürecin her zaman kontrol altında olmasını sağlamak için sahada gerçek zamanlı ölçümler yapılmasını sağlayan uygun maliyetli çözümler sunar. Bu şekilde arızalar ve riskler büyük ölçüde azaltılabilir.

BASINÇLI HAVA KALİTESİ/ TEMİZLİĞİ VE ISO 8573-1’İN ÖNEMİ

Doğru ekipmanı seçmek, ISO 8573-1’e göre basınçlı hava kalitesinin yeterli şekilde ölçülmesine yönelik ilk adımdır
Modern basınçlı hava sistemlerinde, proses güvenilirliği ve güvenliği söz konusu olduğunda hava kalitesi önemli bir faktördür. Kompresörler girişlerinde her türlü kirliliği emer ve bunlar daha sonra sisteme taşınır. Filtreler genellikle bu içeriği filtrelemek için kompresörlerden sonra kurulur. İzlenecek üç parametre şunlardır:

  • Yağ içeriği (hacim başına ağırlık olarak ölçülür [mg/m3])
  • Partikül konsantrasyonu (metreküp başına sayım olarak ölçülür [cn/m3])
  • Su konsantrasyonu (çiğlenme noktası sıcaklığı [°C Td] olarak ölçülür)

ISO 8573-1’e göre basınçlı hava kalitesi ve saflığı hakkında daha fazla bilgi ve önemli sorular için devam edin.

ISO 8573-1'e göre basınçlı hava kalitesi sahada nasıl sağlanabilir?
ISO 8573-1 standardı, basınçlı hava kalitesini tanımlamak için bir kılavuzdur ve basınçlı hava sınıflarına ayırır. Operatörler için en önemli adım, basınç altında çalışan en uygun ölçüm aletlerini seçmektir. Yakın zamana kadar, ISO 8573’ün diğer bölümlerinde açıklandığı gibi, yalnızca sahada numune alarak ve daha sonra sonuçları harici laboratuvarlarda değerlendirerek doğru sonuçlar elde etmek mümkündü.

Ancak, bu maliyetli, karmaşık ve zaman alıcıdır; ayrıca, açıklanan yöntemlerin sahada uygulanması genellikle mümkün değildir. Ciddi kesinti ve sistem değişiklikleri gereklidir. Bir diğer dezavantaj ise basınçlı hava kullanıcılarının laboratuvar sonuçlarını beklemek zorunda olmaları nedeniyle sahadaki değişikliklere anında tepki verme imkanlarının olmamasıdır.

SUTO, ISO 8573-1’e göre basınçlı hava kalitesi ölçümleri için canlı izleme çözümleri sunarak bu sorunları çözer. Gelişmiş sensörler sahada gerçek zamanlı okumalar sağlar. Çalışma sırasında kurulumu kolaydır ve kullanıcının kompresör sistemindeki değişikliklere anında tepki vermesini sağlar. Bu, müşterileri sadece denetimlere yatırım yapmaktan kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda üretim kesintilerini önler ve son derece güvenilir bir süreç sağlar.

Basınçlı hava kalitesi bir basınçlı hava sisteminde neden çok önemli bir parametredir?
Basınçlı hava, yiyecek ve içeceklerden tıbbi uygulamalara kadar hemen hemen her endüstriyel süreçte kullanılır. İşlem sırasında basınçlı hava bazen ürünlerle doğrudan temas halindedir, örneğin ambalaj kaplarının basınçlı hava ile üflendiği paketleme işlemlerinde. Basınçlı hava sistemi prosesin bir parçası olduğundan ve ürünlerle doğrudan temas halinde olabileceğinden, hava kalitesinin izlenmesi çok önemlidir.

ISO 8573-1 yağ içeriği, partikül konsantrasyonu ve basınç çiğlenme noktası (su konsantrasyonu) ile ilgili 3 ana parametre için kalite sınıfları tanımlamıştır. Bu, kullanıcıların tanımlanmış standartlara göre son ürünle potansiyel olarak temas edebilecek hava kalitesini tanımlamasına yardımcı olur.

Modern filtreleme sistemleri, kullanılan basınçlı havadaki, büyük olasılıkla kompresörler tarafından eklenen istenmeyen kirleri filtreleyebilir. Ancak, filtrelerin arızalanması veya bozulması durumunda, kullanıcıların bu arızalara müdahale etmek için güvenilir gerçek zamanlı izlemeye sahip olması gerekir, aksi takdirde üretim çıktısı kirlenebilir ve hatta tüketicilerden geri çağrılabilir.

Bu gibi durumlarda, ürüne ve aynı zamanda markanın itibarına verilen zarar çok büyük bir etkiye sahip olabilir. Sadece basınçlı hava kalitesinin sürekli izlenmesi bunu önlemeye yardımcı olur.

ISO 8573-1'e göre kalite sınıfları ne anlama geliyor?
ISO 8573-1, kullanıcılara basınçlı havadaki yabancı maddelerin sınıflandırılması için bir kılavuz sağlar. Bu nedenle ISO 8573-1 yağ, partiküller ve su olmak üzere üç parametre için kirlenme limitleri belirlemiştir. Bu limitler 1’den tipik olarak 5 veya 6’ya kadar olan sınıflarda sunulmaktadır. Her parametre tek bir ölçüm değeri olarak kabul edilir, bu nedenle sistemler farklı parametrelerde farklı ISO 8573 sınıflarına sahip olabilir.

Örneğin, bir sistem ISO 8573-1’e göre 1.2.1 olarak sınıflandırıldığında, bu tipik olarak partikül konsantrasyonunun sınıf 1 olduğu anlamına gelir. Çiğlenme noktası sınıf 2 ve yağ konsantrasyonu sınıf 1’dir. Partikül konsantrasyonu için ölçüm, partikül boyutu “d” açısından 3 kanala ayrılmıştır: 0,1 < d ≤ 0,5 µm; 0,5 < d ≤ 1,0 µm; 1,0 < d ≤ 5,0 µm. Her boyut kanalının ISO 8573-1’e göre tanımlanmış kendi sınırları vardır. Su veya nem konsantrasyonu, basınçlı havadaki nemi temsil eden basınç çiğlenme noktası olarak tanımlanır. Yağ konsantrasyonu, metreküp hava başına miligram (mg/m3) olarak ölçülür.

ISO 8573-1, basınçlı hava sistemleri operatörlerinin hava kalitesini tanımlamasına yardımcı olur ve kullanılacak referansları ve sınır değerleri standartlaştırır.

SUTO yağ buharı sensörlerinde ve partikül sayaçlarında hangi ölçüm prensipleri kullanılır?
S120, S600 ve diğer ürünlerde kullanılan SUTO yağ buharı sensörleri PID sensörleridir (Foto İyonizasyon Dedektörleri). PID sensörleri, algılama elemanından geçen havadaki hidrokarbon moleküllerini iyonize etmek için UV lambaları kullanır, iyonizasyon molekülün elektrik yükünü değiştirir. Bu değişiklik sensör tarafından algılanabilir ve ünite havadaki hidrokarbon seviyesini ölçebilir.

Yağ buharı ölçümü ISO 8573-1’e göre zorunludur, basınçlı hava sistemindeki yağ kirliliğini temsil eder. PID sensörleri, basınçlı hava sistemlerinde gerçek zamanlı yağ ölçümü söz konusu olduğunda teknolojinin en ileri noktasındadır.

SUTO partikül sayaçları lazer-optik sensörlere dayanmaktadır. Yüksek verimli bir lazer ışını hava akışından geçer, şimdi bir hava parçacığı lazer ışınından geçtiğinde ışığı dağıtır. Işığa duyarlı sensör bu saçılmayı algılar ve partikülleri sayar. Farklı partikül boyutlarının farklı saçılmalarına dayanarak, sensör sadece miktar belirleme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ISO 8573-1 ve ISO 8573-4’e göre partiküllerin boyut aralığını tespit edebilir ve tanımlayabilir.

Kalite parametrelerinin canlı olarak izlenmesi neden bu kadar önemlidir?
Son yıllarda, sahada hava numunelerinin alınması ve kalite denetimleri için harici laboratuvarlarda analiz edilmesi yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu harici analizlerin çok büyük bir dezavantajı vardır, sonuçlar birkaç hafta içinde elde edilebilir ve basınçlı hava kalitesinin izlenmesi veya gerçek zamanlı ölçümü mümkün değildir. Bu, ölçümün prob örneklemesi ve harici laboratuvar analizleri ile gerçekleştirilmesiyle, basınçlı hava kalitesinin her zaman yalnızca belirli bir tarihte ve belirli bir zamanda hava kalitesinin anlık bir görüntüsü olduğu anlamına gelir. Ancak, iki test arasında basınçlı hava kalitesi bozulursa veya filtreler arızalanırsa, bu durum operatörler tarafından tespit edilemez.

SUTO sistemleri, gerçek zamanlı hava kalitesi ölçümü için yerinde canlı izleme çözümleri sunar. Bu, bir şeyler ters gittiğinde zamanında tepki vermeyi mümkün kılar. Basınçlı hava kalitesinin gerçek zamanlı ölçümleri, operatörlerin değişikliklere meydana geldikleri anda yanıt vermelerini sağlar.

Basınçlı hava kirleticileri genellikle nereden gelir?
Modern bir basınçlı hava sistemi bir kompresörden oluşur ve bunu filtreleme sistemi olarak adlandırılan bir filtre ve hava kurutucu takip eder. Kompresörler ortam havasını çektiği ve ortam havasındaki kirleticileri sisteme dahil ettiği için bu filtrelere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla yağsız bir kompresör bile sisteme yağ sokabilir, çünkü yağ buharı zaten emme havasının bir parçası olabilir.

Ayrıca ortamdaki su ve partiküller de emilir, sıkıştırılır ve sisteme verilir. Kompresörden sonra istenmeyen yabancı maddeleri gidermek için birkaç filtre kullanılır. Ancak küçük partiküller, su buharı ve yağ buharı yine de bu filtrelerden geçebilir. Bu nedenle, havayı daha fazla filtrelemek için kurutuculara ve aktif karbon filtrelerine ihtiyaç vardır.

Ancak boru sisteminin kendisi de kirlilik oluşturabilecek bileşenler içerir. Vanalar, contalar, bağlantılar, hızlı kaplinler veya diğer bileşenler genellikle kontaminasyon kaynaklarıdır.

Kişisel tavsiye

Ürünler ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Yoksa kişisel tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!