Prohlášení o ochraně údajů společnosti SUTO iTEC GmbH, 79423 Heitersheim

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti SUTO iTEC GmbH obzvláště vysokou prioritu.

Zpracování osobních údajů musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro společnost SUTO iTEC GmbH v dané zemi.

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. Osobními údaji jsou také různé informace, které mohou společně vést k identifikaci konkrétní osoby.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnost SUTO iTEC GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou mít vždy bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu.

1. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:
SUTO iTEC GmbH
Jednatelé: Thomas Gleissner, Simon Gleissner
Grißheimer Way 21
79423 Heitersheim
Německo
Tel.: 0049 7634 504 88 00
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.suto-itec.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo uplatnění práv subjektu údajů, obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

2. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti SUTO iTEC GmbH shromažďují řadu technických údajů a informací, které váš prohlížeč automaticky přenáší při každém volání. Tyto údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Tyto údaje jsou nutné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) zajištění obsahu našich webových stránek, (3) dlouhodobé funkčnosti našich informačních systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Shromažďování výše uvedených údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti SUTO iTEC v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

3. soubory cookie a zásuvné moduly

Na našich webových stránkách zpravidla používáme pouze soubory cookie a další technologie, které jsou ve vašem a našem zájmu nezbytně nutné k pohybu po webových stránkách, k používání základních funkcí a k zajištění bezpečnosti webových stránek. Tyto soubory cookie neshromažďují informace o vás pro marketingové účely ani neukládají, které webové stránky jste navštívili. Pokud používáme i technologie, které nejsou nezbytně nutné pro používání webových stránek, děje se tak pouze s vaším souhlasem (§ 25 odst. 1 TTDSG, čl. 7 DSGVO).

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou přiřazeny prohlížeči, který používáte, a ukládají se na pevný disk pomocí charakteristického řetězce znaků a jejichž prostřednictvím se určité informace dostávají k orgánu, který soubor cookie nastavuje. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače, a proto nemohou způsobit žádné škody. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější, tedy pro vás příjemnější.

Soubory cookie mohou obsahovat údaje, které umožňují rozpoznat použité zařízení. V některých případech však soubory cookie obsahují pouze informace o určitých nastaveních, která nelze vztáhnout ke konkrétní osobě. Soubory cookie však nemohou přímo identifikovat uživatele. Rozlišují se soubory cookie relace, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé soubory cookie, které se ukládají i po skončení jednotlivé relace.

Další informace o souborech cookie, které nastavujeme, naleznete v našem nástroji pro správu souhlasů. Můžete zde také provést individuální nastavení. Používáme zejména následující nástroje:

Služby Google: Používáme funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Ltd, Google Inc, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Služba Google Analytics slouží k analýze a pravidelnému zlepšování používání webových stránek. Získané statistické údaje mohou být použity ke zlepšení webových stránek a k tomu, aby byly pro uživatele zajímavější. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí služby Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Používáme také Google Tag Manager. Pomocí Správce značek Google můžeme spravovat tzv. značky webových stránek. Samotný správce značek, který je nasazuje, však pracuje bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Správce značek pouze zajišťuje spuštění dalších značek, které mohou shromažďovat data. Další informace o fungování nástroje Google Tag Manager najdete na adrese https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=de&topic=2574304&ctx=topic.

Na našich webových stránkách používáme „Google Ads“, reklamní službu společnosti Google, která nám umožňuje upozornit na naši nabídku pomocí externích reklamních médií na externích webových stránkách a zjistit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. Za tímto účelem se nastavují soubory cookie a pixelové značky, které zpracovávají následující parametry: IP adresa, informace o prohlížeči, údaje o používání, datum a čas návštěvy, informace o poloze, ID souboru cookie. Právním základem je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro zpracování. Údaje ze záznamů jsou obvykle anonymizovány po devíti měsících a informace ze souborů cookie jsou anonymizovány po 18 měsících. My sami v rámci reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Další informace od společnosti Google o zpracování údajů získáte na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de, o možnostech vznesení námitky na adrese https://safety.google/privacy/privacy-controls/ a o zásadách používání souborů cookie společnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Abychom ochránili naše webové stránky před automatickým špehováním a spamem, používáme také nástroj společnosti Google „reCAPTCHA“. Děje se tak na základě oprávněných zájmů (čl. 6 Jako. 1 lit. f DSGVO najdete další informace o „reCAPTCHA“ na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo: Do naší online nabídky jsme integrovali videa z Vimea, která jsou uložena na http://www.vimeo.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Při návštěvě webových stránek obdrží Vimeo informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho se přenášejí údaje, které se zpracovávají při návštěvě jakékoli webové stránky. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Vimeo poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo najdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

LinkedIn: S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách technologii sledování konverzí a funkci retargetingu společnosti LinkedIn Corporation. Tato technologie nám umožňuje zobrazovat personalizované reklamy uživatelům našich webových stránek na síti LinkedIn a získávat anonymní hodnocení výkonnosti těchto reklam. Za tímto účelem je na těchto webových stránkách vložen tag LinkedIn Insight, který navazuje spojení se serverem LinkedIn. Další informace naleznete na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Microsoft Bing Ads: Používáme službu Bing Ads, kterou poskytuje a provozuje společnost Microsoft. Společnost Microsoft nastaví soubor cookie na vašem koncovém zařízení, pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Díky tomu můžeme my i společnost Microsoft rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na cílovou stránku. Společnost Microsoft používá soubor cookie ke zpracování informací, na jejichž základě jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. Tyto profily používání slouží k analýze chování návštěvníků a jsou využívány k zobrazování reklam. Právním základem pro používání reklam Bing je váš souhlas. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/.

4. newsletter

S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého vás informujeme o našich aktuálních nabídkách. Při registraci k odběru našeho newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že po vaší registraci vám na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud registraci nepotvrdíte, budou vaše údaje po sedmi dnech vymazány. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

5. jak nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek

Pokud subjekt údajů kontaktuje společnost SUTO iTEC e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou poskytnuté osobní údaje automaticky uloženy. Tyto dobrovolně předané osobní údaje budou uloženy výhradně za účelem zpracování nebo kontaktování. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

6. běžné mazání a blokování osobních údajů.

Údaje zpracovávané společností SUTO iTEC budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud nejsou údaje vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, jejich zpracování bude omezeno. Vymazání údajů se provádí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. zákonných ustanovení.

7. práva subjektu údajů

V souvislosti s osobními údaji společnosti SUTO iTEC, které se vás týkají, máte v souladu s příslušnými právními předpisy následující práva:

  • Právo na informace;
  • Právo na opravu nebo výmaz;
  • Právo na omezení zpracování;
  • Právo vznést námitku proti zpracování;
  • Právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. oznámení obchodním partnerům

Shromažďujeme osobní údaje (obvykle jména, kontaktní údaje, fakturační a platební údaje) o našich (potenciálních) obchodních partnerech nebo jejich kontaktních osobách, abychom mohli identifikovat obchodní partnery a vést s nimi korespondenci za účelem poskytování našich smluvních služeb a pro účely fakturace. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR. Neposkytnutí určitých údajů může mít za následek neuzavření nebo nesplnění smlouvy.
Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to zákonem povoleno ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 1 GDPR existuje. To zahrnuje zejména zpřístupnění poskytovatelům platebních služeb a veřejným orgánům a institucím, pokud existuje zákonná nebo úřední povinnost zpřístupnění.

Pokud ke zpracování osobních údajů obchodních partnerů využíváme externí poskytovatele služeb, byli tito poskytovatelé pečlivě vybráni, písemně pověřeni a jsou vázáni našimi pokyny. Poskytovatelé služeb tyto údaje nepředávají třetím stranám, ale po splnění smlouvy a uplynutí zákonných lhůt pro jejich uložení je vymažou, pokud nebyl udělen souhlas s jejich uložením po uplynutí této lhůty.

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak to vyžadují zákonné povinnosti uchovávání a dokumentace (čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO) (obvykle deset let), pokud neexistuje souhlas s uchováváním po uplynutí této doby nebo pokud neexistují oprávněné zájmy, kvůli kterým je uchovávání po uplynutí této doby nezbytné.

9. ochrana údajů v žádostech a v procesu podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel zasílá správci příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, budou soubory žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud správce neodůvodní jiný postup. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty se příslušné údaje běžně vymažou, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

11. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

12. zabezpečení dat

Osobní údaje chráníme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany a ochranu osobních práv dotčených osob. Přijatá opatření slouží mimo jiné k zabránění neoprávněného přístupu k námi používanému technickému vybavení a k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem třetích stran. Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou vaše žádosti o kontakt, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, zejména šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany. Přesto bychom rádi upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran proto není možná.

13. aktualizace oznámení o ochraně údajů

Vzhledem k tomu, že se toto oznámení o ochraně osobních údajů může čas od času měnit v důsledku právních změn nebo nových funkcí v rámci naší nabídky, doporučujeme vám, abyste jej pravidelně kontrolovali.

Stav: říjen 2023