Oświadczenie o ochronie danych osobowych SUTO iTEC GmbH, 79423 Heitersheim

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa SUTO iTEC GmbH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do SUTO iTEC GmbH.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby. Różne informacje, które razem mogą prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby, również stanowią dane osobowe.

Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, SUTO iTEC GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

1. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:
SUTO iTEC GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Thomas Gleissner, Simon Gleissner
Grißheimer Way 21
79423 Heitersheim
Niemcy
Tel.: 0049 7634 504 88 00
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.suto-itec.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, prosimy o kontakt przy użyciu powyższych danych kontaktowych.

2. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa SUTO iTEC GmbH gromadzi szereg danych technicznych i informacji, które przeglądarka automatycznie przesyła przy każdym połączeniu. Te dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być gromadzone następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Dane te są wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) zapewnienia zawartości naszej strony internetowej, (3) długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Gromadzenie wyżej wymienionych danych opiera się na uzasadnionym interesie SUTO iTEC zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

3. pliki cookie i wtyczki

Na naszej stronie internetowej zasadniczo używamy wyłącznie plików cookie i innych technologii, które są absolutnie niezbędne – w interesie użytkownika i naszym – do poruszania się po stronie internetowej, korzystania z podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o użytkowniku w celach marketingowych ani nie przechowują informacji o odwiedzanych przez niego witrynach internetowych. Jeśli korzystamy również z technologii, które nie są absolutnie niezbędne do korzystania ze strony internetowej, odbywa się to wyłącznie za zgodą użytkownika (§ 25 ust. 1 TTDSG, art. 7 DSGVO).

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisywane do używanej przeglądarki i przechowywane na dysku twardym za pomocą charakterystycznego ciągu znaków i za pośrednictwem których pewne informacje przepływają do organu, który ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika, a zatem nie mogą powodować żadnych szkód. Służą one temu, aby oferta internetowa jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza, tj. przyjemniejsza dla użytkownika.

Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jednak tylko informacje o określonych ustawieniach, których nie można powiązać z konkretną osobą. Pliki cookie nie mogą jednak bezpośrednio identyfikować użytkownika. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane po zakończeniu danej sesji.

Więcej informacji na temat ustawianych przez nas plików cookie można znaleźć w naszym narzędziu do zarządzania zgodami. Można tam również wprowadzić indywidualne ustawienia. W szczególności korzystamy z następujących narzędzi:

Usługi Google: Korzystamy z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Ltd, Google Inc, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google Analytics służy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z witryny. Uzyskane statystyki mogą być wykorzystane do ulepszenia strony internetowej i uczynienia jej bardziej interesującą dla użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korzystamy również z Menedżera tagów Google. Za pomocą Menedżera tagów Google możemy zarządzać tak zwanymi tagami witryny. Jednak sam menedżer tagów, który wdraża tagi, działa bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów zapewnia jedynie uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Więcej informacji na temat działania Menedżera tagów Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=de&topic=2574304&ctx=topic.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Ads”, usługi reklamowej Google, która umożliwia nam zwrócenie uwagi na naszą ofertę za pomocą zewnętrznych nośników reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych oraz określenie sukcesu poszczególnych działań reklamowych. W tym celu ustawiane są pliki cookie i znaczniki pikselowe, które przetwarzają następujące parametry: Adres IP, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, datę i godzinę wizyty, informacje o lokalizacji, identyfikator pliku cookie. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do przetwarzania. Dane dziennika są zazwyczaj anonimizowane po dziewięciu miesiącach, a informacje z plików cookie są anonimizowane po 18 miesiącach. Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach działań reklamowych. Od Google otrzymujemy jedynie oceny statystyczne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de, na temat możliwości wyrażenia sprzeciwu pod adresem https://safety.google/privacy/privacy-controls/, a na temat polityki plików cookie Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Aby chronić naszą witrynę przed automatycznym szpiegowaniem i spamem, używamy również narzędzia Google „reCAPTCHA”. Odbywa się to na podstawie uzasadnionych interesów (Art. 6 As. 1 lit. f DSGVO, więcej informacji na temat „reCAPTCHA” można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo: Zintegrowaliśmy filmy Vimeo z naszą ofertą online, które są przechowywane na stronie http://www.vimeo.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Odwiedzając stronę internetową, Vimeo otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane są dane przetwarzane podczas odwiedzania dowolnej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Vimeo udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Więcej informacji na temat polityki prywatności Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

LinkedIn: Korzystamy z technologii śledzenia konwersji i funkcji retargetingu LinkedIn Corporation na naszej stronie internetowej za zgodą użytkownika. Technologia ta umożliwia nam wyświetlanie spersonalizowanych reklam użytkownikom naszej witryny w serwisie LinkedIn oraz otrzymywanie anonimowych ocen skuteczności reklam. W tym celu na tej stronie internetowej osadzony jest tag LinkedIn Insight, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Microsoft Bing Ads: Korzystamy z usługi Bing Ads dostarczanej i obsługiwanej przez firmę Microsoft. Microsoft ustawia plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, jeśli uzyskał on dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Dzięki temu Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej witryny i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej. Poznajemy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową. Microsoft wykorzystuje pliki cookie do przetwarzania informacji, na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających i są wykorzystywane do wyświetlania reklam. Podstawą prawną korzystania z Bing Ads jest zgoda użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/.

4. newsletter

Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, w którym informujemy Cię o naszych aktualnych ofertach. Korzystamy z tzw. procedury double opt-in, aby zarejestrować się do naszego newslettera. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, jego dane zostaną usunięte po siedmiu dniach. Ponadto przechowujemy adresy IP użytkowników oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji użytkownika i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych.

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Po potwierdzeniu przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

5. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z SUTO iTEC za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie będą przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktowania się z użytkownikiem. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

6. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Dane przetwarzane przez SUTO iTEC zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania. O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Usunięcie danych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami przepisów ustawowych.

7. prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych SUTO iTEC dotyczących użytkownika, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawnych:

  • Prawo do informacji;
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

8. powiadomienia dla partnerów biznesowych

Gromadzimy dane osobowe (zazwyczaj imiona i nazwiska, dane kontaktowe, dane do fakturowania i płatności) naszych (potencjalnych) partnerów biznesowych lub osób kontaktowych, aby móc zidentyfikować partnerów biznesowych i prowadzić z nimi korespondencję w celu świadczenia naszych usług umownych oraz do celów fakturowania. Podstawą prawną do tego jest art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Niepodanie określonych danych może skutkować niezawarciem lub niewykonaniem umowy.
Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 RODO istnieje. Obejmuje to w szczególności ujawnienie dostawcom usług płatniczych, a także organom i instytucjom publicznym, jeśli istnieje prawny lub urzędowy obowiązek ujawnienia.

W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania danych osobowych dotyczących partnerów biznesowych, usługodawcy ci zostali starannie wybrani, zleceni na piśmie i są związani naszymi instrukcjami. Usługodawcy nie przekażą tych danych stronom trzecim, ale usuną je po wypełnieniu umowy i zakończeniu ustawowych okresów przechowywania, chyba że wyrażono zgodę na przechowywanie ich dłużej.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak wymagają tego prawne obowiązki w zakresie przechowywania i dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO) (zwykle dziesięć lat), chyba że istnieje zgoda na przechowywanie danych dłużej lub istnieją uzasadnione interesy, które sprawiają, że przechowywanie danych dłużej jest konieczne.

9. ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że administrator danych uzasadni inaczej. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

11. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

12. bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są chronione przez nas za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczenia praw osobowych osób, których dotyczą. Podjęte środki służą między innymi zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do używanego przez nas sprzętu technicznego oraz ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak prośby o kontakt wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest zatem możliwa.

13. aktualizacja informacji o ochronie danych

Ponieważ niniejsza informacja o ochronie danych może od czasu do czasu ulegać zmianie w wyniku zmian prawnych lub nowych funkcji w ramach naszej oferty, zalecamy jej regularne sprawdzanie.

Status: październik 2023 r.