IMPRINT

  • Właściciel domenySUTO iTEC GmbH
  • Adres firmyGrißheimer Weg 21 ∙ D-79423 Heitersheim ∙ Niemcy
  • Telefon+49 (0) 7634 50488-00
  • e-Mail[email protected]
  • Dyrektor zarządzający i dyrektor ds. treści OdpowiedzialnyThomas Gleissner, Simon Gleissner
  • Wpis do rejestru handlowegoSąd lokalny Freiburg, HRB 708163
  • NIPDE282892927

DISCLAIMER

Treści zawarte na naszych stronach zostały stworzone z największą starannością i według najlepszej wiedzy.nie dajemy jednak żadnej gwarancji na aktualność, kompletność i poprawność treści.gdyby podane informacje spowodowały naruszenie prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemiecka ustawa o telemediach), skorygujemy je natychmiast, gdy tylko się o nich dowiemy. Odpowiedzialność ponosimy dopiero od momentu, w którym naruszenie zostało nam zgłoszone, ale nie zareagowaliśmy na nie.

COPYRIGHT

Treści i dzieła opublikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody SUTO iTEC GmbH.

OCHRONA DANYCH

Nasze oświadczenie o ochronie danych znajdą Państwo bezpośrednio obok nadruku pod hasłem OWU & oświadczenie o ochronie danych.