GLOBALNA OBSŁUGA KLIENTA I KALIBRACJA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

Dla nas dobra obsługa oznacza bycie blisko klienta, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań i móc szybko reagować. Jest to wyzwanie w przypadku obsługi na całym świecie, ale dzięki naszej międzynarodowej obecności – z głównymi siedzibami w Niemczech i Chinach oraz kilkoma filiami i oddziałami w ponad 20 krajach – nasi klienci potwierdzają naszą doskonałą wydajność i krótki czas reakcji.

Tak naprawdę nasze najważniejsze wsparcie ma miejsce po zakupie. SUTO oferuje usługi kalibracji dla wszystkich czujników w następujący sposób:

WYMIANA usługi kalibracji

 • Brak przestojów czujników
 • Redukcja kosztów
 • Stały, niezawodny pomiar
 • Nowe świadectwo wzorcowania
 • Bezproblemowy zapis kalibracji

Czy chcesz wyeliminować przestoje, dostawy i dodatkowe koszty związane z rekalibracją czujników? SUTO oferuje efektywny, zorientowany na klienta serwis wymiany kalibracji, aby uprościć ponowną kalibrację czujników.

Aby skalibrować swój czujnik, wystarczy zamówić zamienny zespół czujnika, który dokładnie odpowiada czujnikowi używanemu na miejscu. Przy zamówieniu można określić dowolną, specyficzną konfigurację czujnika in-field. Gwarantuje to, że otrzymana jednostka zastępcza jest dopasowana 1:1 do aktualnie używanego czujnika. Po otrzymaniu jednostki zamiennej wystarczy wymienić czujniki na miejscu. Oczywiście do urządzenia zastępczego dołączony jest nowy certyfikat kalibracji. Pozwala to na bezproblemowe rejestrowanie kalibracji urządzeń czujnikowych.

Dzięki temu rozwiązaniu redukujesz czas przestoju do absolutnego minimum, dzięki czemu możesz stale monitorować swój proces bez długich okresów bez danych pomiarowych. Ale nie tylko czas przestoju jest zredukowany, również nakłady na instalację są ograniczone do minimum, ponieważ nie trzeba dwukrotnie odwiedzać miejsca instalacji. A

Usługa ta optymalizuje proces rekalibracji czujnika, zmniejsza koszty, a także umożliwia stałe i niezawodne pomiary w Twoim procesie i aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych produktów, prosimy o kontakt z naszymi zespołami serwisowymi.

Kalibracja punktu rosy

 • Dokładność: 0,1 °Ctd
 • Zakres kalibracji: -100 ... +50 °Ctd
 • Odnośnik: Miernik punktu rosy MBW 373

KALIBRACJA PRZEPŁYWU

 • Dokładność: 0,5 % wartości mierzonej
 • Zakres kalibracji: 0 ... 4000 sm3/h
 • Ciśnienie: 0 ... 0,6 MPa
 • Średnica rury: DN8 ... DN100
 • Medium: powietrze
 • Odnośnik: Turbinowy czujnik przepływu

KALIBRACJA OPARÓW OLEJU

 • Dokładność: ± 2%.
 • Gaz: Izobuten
 • Odniesienie: Certyfikowany gaz testowy
 • Punkt zerowy: System z kilkoma filtrami z węgla aktywnego

Porady osobiste

Chcesz otrzymywać więcej informacji o produktach i zastosowaniach?
A może potrzebujesz osobistej porady? Z przyjemnością Ci pomożemy!