MIERNIKI PUNKTU ROSY I CZUJNIKI PUNKTU ZACZEPIENIA DLA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW

Zastosowanie miernika punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości sprężonego powietrza podczas produkcji i innych procesów w fabrykach. Służy on nie tylko do ochrony sprzętu i utrzymania jakości sprężonego powietrza na określonym poziomie, ale jest również niezbędny do testowania jakości sprężonego powietrza zgodnie z normami ISO 8573-1 i ISO 8573-3. Czujnik punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów zazwyczaj mierzy ciśnieniowy punkt rosy, a także wilgotność i temperaturę powietrza.

Urządzenia do pomiaru punktu rosy i czujniki punktu rosy SUTO iTEC charakteryzują się wysoką dokładnością i niezawodnością. Umożliwiają one precyzyjne pomiary ciśnienia, punktu rosy, wilgotności i temperatury sprężonego powietrza i gazów oraz zapewniają niezawodne monitorowanie i kontrolę jakości sprężonego powietrza w środowiskach przemysłowych.

SUTO iTEC ma ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu precyzyjnych czujników punktu rosy do zastosowań przemysłowych.

Pomiar punktu rosy sprężonego powietrza i gazów

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że osuszacz w układzie sprężonego powietrza uległ awarii i zrujnował wydajność produkcji? Zauważono to dopiero wtedy, gdy było już za późno?

Suche sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych parametrów jakościowych, jeśli chodzi o niezawodność procesu. Gdy powietrze z otoczenia jest sprężane, jego wilgotność gwałtownie wzrasta. Dlatego powietrze łatwo ulega kondensacji, tworząc kropelki wody. Co może być gorszego niż krople wody w przewodach sprężonego powietrza, które mogą powodować awarie maszyn, zanieczyszczenie procesu, a nawet blokady?

Zastosowanie urządzeń do pomiaru punktu rosy lub czujników punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów pomaga użytkownikom w obsłudze bezpiecznego i niezawodnego systemu sprężonego powietrza, który zapewnia wczesne ostrzeganie w przypadku alarmu, a nie tylko wtedy, gdy jest już za późno.

Poniższa sekcja zawiera przegląd najważniejszych informacji na temat urządzeń do pomiaru punktu rosy oraz pomiaru punktu rosy sprężonego powietrza i gazów.

Co oznacza temperatura punktu rosy?

Punkt rosy opisuje temperaturę, w której para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać. Zazwyczaj temperatura punktu rosy w warunkach ciśnienia i temperatury otoczenia wynosi od 12 do 14 °C Td. Każdy z nas zetknął się z tym zjawiskiem w codziennym życiu, weź zimny napój z lodówki w ciepły letni dzień, w ciągu kilku sekund na powierzchni napoju zgromadzą się kropelki wody.

Powodem tego jest to, że zimny napój spowodował kondensację pary wodnej z otaczającego powietrza na powierzchni napoju, temperatura punktu rosy została osiągnięta. Najczęściej temperaturę opisaną powyżej nazywa się punktem rosy, ciśnieniowym punktem rosy lub temperaturą punktu rosy. Jeśli jednak temperatura jest niższa niż 0°C Td, poprawną nazwą będzie punkt zamarzania zamiast punktu rosy.

W ciągu ostatnich 20 lat termin miernik punktu rosy był używany i akceptowany, podczas gdy czujnik punktu zamarzania lub miernik punktu zamarzania byłby prawidłowym terminem, ale nie jest powszechnie stosowany w przemyśle.

W jakich zastosowaniach wykorzystywane są czujniki punktu rosy sprężonego powietrza?

Czujniki punktu rosy do sprężonego powietrza i gazów są wykorzystywane w zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie ma monitorowanie i zapewnienie suchego powietrza procesowego. Rejestrują wartości wilgotności i uruchamiają alarmy lub siłowniki po osiągnięciu wartości granicznych. Czujniki punktu rosy sprężonego powietrza są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w

  • Produkcja przemysłowa: Do monitorowania jakości sprężonego powietrza w procesach produkcyjnych, np. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym lub obróbki metali.
  • Przemysł spożywczy i napojów: Zapewnienie jakości sprężonego powietrza podczas produkcji, pakowania i przechowywania żywności i napojów.
  • Farmaceutyka i biotechnologia: Do kontroli jakości sprężonego powietrza w zakładach produkujących produkty farmaceutyczne i biotechnologiczne.
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny: do monitorowania sprężonego powietrza w procesach i zakładach chemicznych.
  • Zastosowania medyczne: W urządzeniach i obiektach medycznych w celu zapewnienia czystego i wysokiej jakości sprężonego powietrza.
  • Badania i rozwój: W laboratoriach i placówkach badawczych do pomiaru i monitorowania wilgotności w zastosowaniach eksperymentalnych i analitycznych.

Na przykład pistolety malarskie w nowoczesnych systemach malarskich są zwykle zasilane sprężonym powietrzem. Jeśli kondensat wodny zmieszałby się z farbą, łatwo doprowadziłoby to do zanieczyszczenia powierzchni farby wodą. Może to zniszczyć wydajność malowania całodniowej produkcji.

W przemyśle spożywczym sprężone powietrze jest często wykorzystywane do napełniania powietrzem pojemników opakowaniowych. W tym przypadku woda w stanie ciekłym nigdy nie powinna wchodzić w skład procesu, ponieważ woda może łatwo przenosić bakterie i sprawić, że chrupiące chipsy staną się niejadalne. Czujnik punktu rosy jest częścią procesu, w którym pojedyncza kropla wody może zrujnować całą produkcję lub uszkodzić maszyny i inne zainstalowane odbiorniki powietrza.

Dla jakich gazów SUTO oferuje urządzenia do pomiaru punktu rosy?

Czujniki punktu rosy SUTO koncentrują się na wykorzystaniu sprężonego powietrza. Czujnik może być jednak używany z innymi gazami pod ciśnieniem, takimi jak CO2, tlen lub azot. Mierniki punktu rosy SUTO zawsze mierzą punkt rosy pod ciśnieniem, tzw. ciśnieniowy punkt rosy.

Niemniej jednak, SUTO oferuje wiele mierników punktu rosy ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia, co pozwala użytkownikom na wyprowadzanie innych jednostek wilgotności, które są zależne od ciśnienia, takich jak atmosferyczny punkt rosy. Jeśli chcesz mierzyć wilgotność, temperaturę i punkt rosy w innych gazach za pomocą miernika punktu rosy, skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym. Jesteśmy pewni, że znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.

Jakie zakresy pomiarowe może obejmować czujnik punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów?

Czujniki punktu rosy SUTO do sprężonego powietrza i gazów opierają się na dwóch zasadach pomiaru punktu rosy. Czujniki polimerowe dla punktów rosy w zakresie -60 … +50 °C Td i czujniki QCM dla zakresu -100 … -20 °C Td. Czujniki SUTO, które łączą obie zasady w jednym urządzeniu, mogą dokładnie mierzyć cały zakres od -100 … +20 °C Td.

SUTO iTEC oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru punktu rosy, mierników punktu rosy, urządzeń pomiarowych do monitorowania punktu rosy i rozwiązań OEM, aby pokryć zakres wymagany przez naszych klientów. Mierniki punktu rosy SUTO mogą być stosowane nawet w aplikacjach wysokociśnieniowych do 350 bar.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci znaleźć najbardziej odpowiedni miernik punktu rosy do Twojego zastosowania i potrzeb.

Co odróżnia urządzenia SUTO do pomiaru punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów od innych?

SUTO może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w rozwoju czujników punktu rosy dla systemów sprężonego powietrza i sprężonych gazów. W tym okresie kontynuowaliśmy opracowywanie nowych metod pomiarowych, a nawet opracowaliśmy własne elementy czujników do naszych innowacyjnych urządzeń do pomiaru punktu rosy.

Najnowszą innowacją jest moduł podwójnego czujnika, który łączy dwie różne zasady pomiaru w jednej jednostce pomiarowej, wykorzystując czujnik QCM do pomiaru niskiej wilgotności i czujnik polimerowy do pomiaru standardowych wartości wilgotności.

Jeśli chodzi o zaawansowane technologicznie aplikacje, w których punkty rosy wynoszą -60… -100 °C Td, jest mało prawdopodobne, aby czujniki polimerowe pokazywały prawidłowe odczyty. Niemniej jednak, wielu producentów oferuje czujniki polimerowe dla całego zakresu -100… +20 °C Td, które nie nadają się do dokładnych pomiarów. Aby rozwiązać ten problem, SUTO opracowało własny czujnik punktu rosy oparty na zasadzie QCM.

Element ten został specjalnie opracowany do pomiarów w aplikacjach o niskiej wilgotności i zapewnia użytkownikom najdokładniejsze wyniki pomiarów. Czujnik QCM opiera się na oscylującym krysztale, w którym cząsteczki wody mogą być uwięzione na jego powierzchni i powodować przesunięcie częstotliwości. Zasada QCM jest najbardziej zaawansowaną zasadą pomiarową do pomiaru niskiej wilgotności i punktów rosy do -100 °C Td.

Czy SUTO oferuje również kalibrację, kontrolę i serwis mierników punktu rosy?

Jak każde inne narzędzie pomiarowe, miernik punktu rosy używany do monitorowania powinien być regularnie kalibrowany. Po dostarczeniu nowego miernika punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów, jest on najpierw kalibrowany przez zespół serwisowy SUTO. Gwarantuje to, że dane pomiarowe są wiarygodne, a wartości mieszczą się w granicach tolerancji.

Podczas użytkowania zanieczyszczenia, takie jak kurz lub inne zanieczyszczenia, mogą prowadzić do niedokładności liczników pomiarowych. Dlatego zaleca się kalibrowanie przyrządów pomiarowych w regularnych odstępach czasu. Nasz zespół serwisowy nie tylko kalibruje czujnik, ale także przeprowadza inspekcje, sprawdza powierzchnię czujnika, a tym samym zapewnia prawidłowy i dokładny pomiar temperatury, wilgotności i punktu rosy.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze (ponownej) kalibracji.

Jakich akcesoriów potrzebuję do mierników punktu rosy?

SUTO oferuje szeroką gamę przydatnych akcesoriów, które obejmują całe spektrum pomiarów i monitorowania punktu rosy. Zazwyczaj komory pomiarowe są najczęściej stosowane w systemie sprężonego powietrza. Podczas korzystania z miernika lub czujnika punktu rosy najważniejsze jest, aby przepływ powietrza lub gazu przechodził przez powierzchnię elementu czujnikowego. Ma to kluczowe znaczenie dla dokładnego pomiaru i szybkiego czasu reakcji.

Dla systemów, w których nie jest możliwe zainstalowanie końcówki czujnika bezpośrednio w strumieniu powietrza, SUTO oferuje różne komory pomiarowe jako akcesoria. Komory z szybkozłączami do szybkiej i łatwej instalacji pod ciśnieniem lub komory obejściowe do pomiarów bezstratnych, a także komory do pomiarów wysokociśnieniowych i wiele innych. Więcej informacji można uzyskać od naszego zespołu serwisowego.

Kalkulator wilgotności

  • Nasz kalkulator wilgotności oferuje proste rozwiązanie do obliczania parametrów pomiarowych, takich jak wilgotność i punkt rosy. Kalkulator pomaga dobrać odpowiedni czujnik punktu rosy do danego zastosowania.

Porady osobiste

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych urządzeń do pomiaru punktu rosy dla sprężonego powietrza i gazów?
A może potrzebujesz osobistej porady? Z przyjemnością Ci pomożemy!