AZJATYCCY DYSTRYBUTORZY OTRZYMUJĄ AKTUALNE SZKOLENIA PRODUKTOWE SUTO

7. października 2019

W dniach 19-20 września 2019 r. w chińskim Shenzhen „SUTO Training Center” po raz drugi zorganizowało coroczne szkolenie produktowe. W tym roku w szkoleniu wzięli udział inżynierowie techniczni z nowych dystrybutorów SUTO w całej Azji, w sumie 13 anglojęzycznych i 24 chińskojęzycznych uczestników.

Podczas tego dwudniowego szkolenia eksperci produktowi SUTO wygłosili dwujęzyczne przemówienia na temat wszystkich produktów SUTO. Tematyka szkolenia obejmowała zasady pomiarów oraz praktyczną wiedzę na temat instalacji, konfiguracji i uruchamiania czujników i urządzeń monitorujących SUTO.

Pomiędzy sesjami szkoleniowymi uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję i wymieniali się pomysłami na temat oszczędzania energii i kontroli czystości w układzie sprężonego powietrza.