OPROGRAMOWANIE S4A DLA REJESTRATORÓW DANYCH

11. grudnia 2017

Niniejszym publikujemy nasze nowe oprogramowanie S4A.
Nazwa ”S4A” oznacza Software for Analysis.
Oprogramowanie S4A jest rozwinięciem naszego oprogramowania S4M-S, które było używane do odczytu danych z naszych rejestratorów danych. Na tej podstawie wprowadzono nową wersję pod nazwą S4A.
Zdobyliśmy doświadczenie przez ostatnie lata i uwzględniliśmy Wasze opinie w rozwoju. W procesie tym S4A został uzupełniony o kolejne funkcje i ulepszony w użytkowaniu.
Od teraz S4M-S i CSM-S zostaną zastąpione przez naszą nową wersję S4A.

S4A obsługuje następujące urządzenia z rejestratorami danych (starsze modele są również obsługiwane):
Przenośny miernik punktu rosy: S505, DP 520
Przenośny rejestrator danych: S551, S550
Stacjonarne rejestratory danych: S331, S325
Inne urządzenia z wyświetlaczem i zintegrowanym rejestratorem danych: S120, S130, S131, S600, S601

Oprogramowanie można pobrać jak zwykle z naszej strony internetowej.

Pobierz