Zarządzanie energią

Aplikacje
  • Grafika przedstawia typowy system sprężonego powietrza, który można monitorować za pomocą naszych czujników i rejestratorów danych.

Stały nadzór nad najważniejszymi parametrami w systemie sprężonego powietrza, jak np.

  • Pobór mocy przez sprężarkę i inne komponenty
  • Pomiar objętości sprężonego powietrza
  • Ciśnienia w różnych punktach systemu
  • Punkt rosy na suszarni i w punkcie użytkowania
  • Zużycie wody chłodzącej
  • Obliczenie dokładnych kosztów energii sprężonego powietrza na dzień, tydzień lub miesiąc
  • Komunikaty alarmowe dla warunków poza zakresem (ciśnienia, punktu rosy, przepływu, itp.)
  • Wszystkie dane mogą być przeglądane na komputerze i eksportowane jako plik EXCEL