ZAPEWNIENIE JAKOŚCI MALOWANIA W WYSOCE ZAUTOMATYZOWANYCH PROCESACH MALOWANIA

26. marca 2020

W nowoczesnej lakierni sprzęt malarski jest obsługiwany za pomocą sprężonego powietrza. Jakość wyników malowania zależy nie tylko od używanego sprzętu, ale także od jakości sprężonego powietrza, które jest używane do obsługi systemu malowania. Sprężone powietrze jest używane w pistoletach malarskich, co oznacza, że sprężone powietrze ma bezpośredni kontakt z farbą i bierze udział w przenoszeniu farby na obiekt. Dlatego też producenci sprzętu malarskiego określają wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza. Jednak w większości zastosowań sprężone powietrze jest dostarczane przez użytkownika końcowego, który korzysta z urządzenia. Prowadzi to do tego, że producent sprzętu nie ma już kontroli nad jakością wyników malowania.

Jedynym sposobem na zapewnienie stałej, wysokiej jakości procesu malowania jest monitorowanie sprężonego powietrza dostarczanego przez użytkowników końcowych. Producenci sprzętu malarskiego zaczynają obecnie używać narzędzi pomiarowych do monitorowania jakości sprężonego powietrza.

Do takich zastosowań przeznaczone są dwa rozwiązania:
Po stronie klienta – zainstalowano stacjonarny analizator jakości sprężonego powietrza (SUTO S601), zapewniający całodobowe monitorowanie zawartości oparów oleju, punktu rosy i cząstek stałych w sprężonym powietrzu.

Instalatorzy i serwisanci – Wyposażeni w przenośny analizator jakości sprężonego powietrza (SUTO S600), używany do testowania jakości sprężonego powietrza na miejscu, gdy maszyna jest używana po raz pierwszy.

Producenci sprzętu malarskiego zaczynają obecnie rozszerzać zastosowanie rozwiązań pomiarowych w celu zapewnienia jakości procesu malowania. Inżynierowie serwisu są coraz częściej wyposażeni w przenośny analizator sprężonego powietrza, poręczne narzędzie do analizy systemu na miejscu.