IMG_0129
 • KALIBRAČNÍ SLUŽBA
 • Na přesnosti záleží

(Pře)kalibrace

Oblast monitorování stlačeného vzduchu, plynů a kapalin s sebou nese značná rizika a jen málo prostoru pro chyby. Přesné měření a monitorování těchto základních parametrů je důležité z mnoha důvodů, včetně bezpečnosti výrobků a optimalizace průmyslových procesů. Nevyhnutelnou otázkou však je:

 

Jak si můžeme být jisti, že naše měření jsou nejen přesná, ale i spolehlivá?
Odpověď spočívá v pečlivém a nezbytném procesu kalibrace.
Přesnost a spolehlivost měřicích přístrojů je do značné míry závislá na kalibraci. Zabezpečení integrity měření v klíčových aplikacích v různých průmyslových odvětvích je kritickým postupem, který překlenuje mezeru mezi surovými daty a využitelnými poznatky.

Proč je nutná (opětovná) kalibrace?


 • Zajištění přesnosti:
  Rutinní kalibrace zachovává přesnost přístroje tím, že identifikuje a řeší drift způsobený podmínkami prostředí. To zaručuje přesné měření.


 • Dodržování právních předpisů:
  Pro splnění předpisů, jako je například správná výrobní praxe (GMP) ve farmaceutickém průmyslu, potřebuje mnoho průmyslových odvětví kalibrované přístroje. Díky kalibraci se vyhnete nákladným pokutám a sankcím.


 • Kontrola kvality:
  Přesné měření a konzistentní výroba jsou možné díky kalibraci, která je klíčovou součástí kontroly kvality.


 • Bezpečnost:
  Kalibrací přístrojů používaných v procesech důležitých z hlediska bezpečnosti, jako jsou například tlakoměry v plynovodech, se zajišťují přesné údaje, což snižuje bezpečnostní rizika.


 • Úspora nákladů:
  Rutinní kalibrace snižuje potřebu nákladných výrobních chyb, opakovaných testů a seřizování tím, že včas řeší problémy se zařízením a předchází tak větším problémům.


 • Environmentální a provozní faktory:
  Neovlivnitelné okolní a provozní podmínky, jako jsou výkyvy teplot a změny prostředí, mohou v průběhu času ovlivnit přesnost přístroje. Pravidelná kalibrace pomáhá těmto vlivům čelit a poskytuje spolehlivá měření navzdory vnějším problémům.

Thomas Fischer
Thomas Fischer
Thomas Fischer
Thomas Fischer

Kdy byste měli provést kalibraci snímače?

 • Doporučuje se alespoň jednou ročně, pokud není uvedeno jinak:
  • Analyzátor olejových par S120: jednou za rok nebo 6000 hodin
  • Senzory O²,CO² a CO v S605 a S606 – kalibrace referenčního plynu jednou ročně a výměna každých 24 měsíců.
 • V případě pochybností o správnosti výsledků
 • Při vysokém znečištění nebo poruchách v systému se snímač nainstaluje
Thomas Fischer

Proces kalibrace ve společnosti SUTO iTEC

Kalibrační služba společnosti SUTO iTEC představuje kompletní proces od čištění senzorů přes přesné testování a provozní způsobilost všech komponent až po obnovení přesnosti senzorů.

1. Zákazník zašle senzor

 • Vyplňte formulář RMA, pošlete kopii e-mailem a přidejte vytištěnou kopii do balíčku se senzory.
 • Přidejte všechny údaje o snímači, jako je číslo modelu, sériové číslo atd.
 • Přidejte podrobnosti o práci, která má být provedena (kalibrace, opravy, výměna výstupu atd.)
 • Zajistěte, aby byl obal pro senzory nebo přepravní kufry bezpečný a zabezpečený.
Thomas Fischer

2. Příchod senzoru

 • Přijetí senzorů a vytvoření dokladu o příjmu služby a jeho odeslání klientovi.
 • Senzory jsou předány našemu kalibračnímu technikovi k předběžné kontrole.
 • Provedení celkové vizuální kontroly
 • Pokud je nahlášena nějaká závada, je testována a/nebo opravena.
 • V případě poškození na straně klienta se vytvoří nabídka. Jinak opraveno v rámci záruky
 • Snímač se předá příslušnému kalibračnímu oddělení.
Thomas Fischer

3.1 Kalibrační stanice podle nálezu*

 • Snímače se připojí ke kalibračnímu systému a ověří se jejich přijatelné parametry.

 • Vytvoří se certifikáty se zprávou a odešlou se klientům.

 


* Jak bylo nalezeno –
na snímači se nic nedělá, pokud jde o čištění nebo výměnu dílů či filtrů. Přijmeme senzor a otestujeme/ověříme hodnoty. Vytvoří se certifikát a poskytne se klientovi

3.2 Kalibrační stanice jako levá*

 • Senzory jsou vyčištěny

 • Kontrola poškození kabeláže a konektorů

 • Senzory jsou připojeny a zkontrolovány na těsnost.

 • V případě potřeby se provede aktualizace firmwaru a softwaru a uloží se nastavení klienta.

  • Software je plně automatizovaný (bez lidské chyby).

  • Nastavení se provádí automaticky a zobrazí se po kalibraci, takže technik může ověřit kalibrační body Kalibrace se provádí pomocí kalibračního softwaru.

 • V případě poruchy je zákazník informován a jsou podniknuty další kroky (nabídka na výměnu nebo opravu atd.).
 • Nastavení klienta jsou znovu nainstalována v zařízení
 • Jsou vytvořeny certifikáty a senzor je odeslán k závěrečnému testování.

 


* Jako vlevo –
Senzor prochází naším kompletním servisním a kalibračním postupem. Senzor je překalibrován a certifikován

Thomas Fischer
Thomas Fischer

4. Po kalibraci (závěrečný test)

 • Senzorprochází po kalibraci závěrečným testováním
 • Testují se výstupy signálů
 • Etikety jsou kontrolovány
 • Testuje se obecná elektronika (Bluetooth, napájení atd.).
 • Displeje jsou kontrolovány
 • Závěrečná vizuální kontrola
Thomas Fischer

5. Balení a přeprava

 • Senzory jsou zabaleny pro bezpečné vrácení
 • Certifikáty jsou kontrolovány, zda neobsahují chyby.
 • Všechny součásti zkontrolovány, zda nic nechybí
 • V případě potřeby se vytiskne a vystaví faktura a přepravní štítky.
Thomas Fischer

Výměnná kalibrační služba SUTO

Chcete se zbavit prostojů, přepravy tam a zpět a dalších režijních nákladů kvůli rekalibraci senzorů? Společnost SUTO nabízí efektivní výměnnou kalibrační službu orientovanou na zákazníka, která zjednodušuje rekalibraci senzorů.

 • Žádné prostoje snímačů
 • Snížení nákladů
 • Stálé spolehlivé měření
 • Čerstvý kalibrační certifikát
 • Bezproblémový záznam kalibrace

Do služby SUTO Exchange Calibration Service jsou zahrnuty produkty z následujících kategorií:

Thomas Fischer

Nad rámec kalibrace: Včetně odborného čištění a kontroly

Náš kalibrační proces zajišťuje bezkonkurenční přesnost vašich přístrojů ve společnosti SUTO iTEC. Díky odbornému čištění a kontrole v ceně získáte výhody, jako jsou:

 • Spolehlivá přesnost: Jistota přesného měření pro kritické aplikace.

 • Efektivní údržba: Zjednodušené postupy minimalizují prostoje a zajišťují rychlé uvedení přístrojů do provozu.

 • Prodloužená životnost: Důkladné čištění a kontrola prodlužují životnost přístroje a maximalizují vaši investici.

 • Zajištění shody: Dodržujte průmyslové normy a splňujte nejpřísnější kritéria kvality a shody.

 • Řešení na míru: Kalibrace na míru podle jedinečných specifikací přístroje, které přesně odpovídají vašim potřebám.

 • Transparentní podávání zpráv: Získejte podrobné zprávy pro jasné pochopení výsledků kalibrace.