IMG_0129
 • USŁUGA KALIBRACJI
 • Precyzja ma znaczenie

(Ponowna) kalibracja

Monitorowanie sprężonego powietrza, gazów i cieczy wiąże się ze znacznym ryzykiem i niewielkim marginesem błędu. Precyzyjny pomiar i monitorowanie tych istotnych parametrów ma kluczowe znaczenie z wielu powodów, w tym dla bezpieczeństwa produktów i optymalizacji procesów przemysłowych. Ale nieuniknione pytanie brzmi:

 

Jak możemy być pewni, że nasze pomiary są wiarygodne i dokładne?
Odpowiedź leży w skrupulatnym i niezbędnym procesie kalibracji. Precyzja i niezawodność przyrządów pomiarowych zależy w dużej mierze od kalibracji. Ochrona integralności pomiarów w kluczowych aplikacjach w różnych branżach jest krytyczną praktyką, która wypełnia lukę między surowymi danymi a praktycznymi spostrzeżeniami.

Dlaczego wymagane są (ponowne) kalibracje?


 • Zapewnienie dokładności:
  Poprzez identyfikację i eliminację dryftu spowodowanego warunkami środowiskowymi, rutynowa kalibracja pozwala zachować dokładność przyrządu. Gwarantuje to precyzyjne pomiary.


 • Zgodność z przepisami:
  Aby spełnić wymagania przepisów, takich jak Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) w przemyśle farmaceutycznym, wiele branż potrzebuje skalibrowanych przyrządów. Dzięki kalibracji można uniknąć kosztownych grzywien i kar.


 • Kontrola jakości:
  Dokładne pomiary i spójna produkcja są możliwe dzięki kalibracji, która jest kluczowym elementem kontroli jakości.


 • Bezpieczeństwo:
  Dokładne odczyty są zapewniane przez kalibrację przyrządów stosowanych w procesach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak manometry w gazociągach, co obniża ryzyko związane z bezpieczeństwem.


 • Oszczędność kosztów:
  Dzięki wczesnemu rozwiązywaniu problemów ze sprzętem w celu zapobiegania większym problemom, rutynowa kalibracja zmniejsza potrzebę kosztownych błędów produkcyjnych, ponownych testów i regulacji.


 • Czynniki środowiskowe i operacyjne:
  Niekontrolowane warunki środowiskowe i operacyjne, takie jak wahania temperatury i zmiany otoczenia, mogą z czasem wpływać na dokładność przyrządu. Regularna kalibracja pomaga przeciwdziałać tym wpływom, zapewniając wiarygodne pomiary pomimo zewnętrznych wyzwań.

Thomas Fischer
Thomas Fischer
Thomas Fischer
Thomas Fischer

Kiedy należy skalibrować czujnik?

 • Zalecane co najmniej raz w roku, o ile nie określono inaczej:
  • Analizator oparów oleju S120: raz na rok lub 6000 godzin pracy
  • Czujniki O², CO² i CO w S605 i S606 – kalibracja gazu referencyjnego raz w roku i wymiana co 24 miesiące
 • W przypadku wątpliwości co do dokładności wyników
 • W przypadku dużego zanieczyszczenia lub usterek w systemie czujnik jest instalowany
Thomas Fischer

Proces usługi kalibracji w SUTO iTEC

Usługa kalibracji SUTO iTEC to kompletny proces, od czyszczenia czujników, poprzez precyzyjne testowanie i zdolność operacyjną wszystkich komponentów, aż po przywrócenie precyzji czujników.

1. Klient wysyła czujnik

 • Wypełnij formularz RMA, wyślij kopię e-mailem i dodaj wydrukowaną kopię do paczki z czujnikami.
 • Dodaj wszystkie szczegóły czujnika, takie jak numer modelu, numer seryjny itp.
 • Dodaj szczegóły prac do wykonania (kalibracje, naprawy, wymiana wyjść itp.).
 • Upewnij się, że opakowanie jest bezpieczne dla czujników lub skrzyń transportowych.
Thomas Fischer

2. Przybycie czujnika

 • Czujniki są odbierane, a dokument przychodu z usługi jest tworzony i wysyłany do klienta.
 • Czujniki są przekazywane naszemu technikowi kalibracji w celu przeprowadzenia kontroli wstępnej.
 • Przeprowadzono ogólną kontrolę wzrokową
 • Jeśli zostanie zgłoszona jakakolwiek usterka, zostanie ona przetestowana i/lub naprawiona.
 • W przypadku uszkodzenia po stronie klienta tworzona jest wycena. W przeciwnym razie naprawiony w ramach gwarancji
 • Czujnik jest przekazywany do odpowiedniego działu kalibracji
Thomas Fischer

3.1 Stacja kalibracyjna jako znalezisko*

 • Czujniki są podłączane do systemu kalibracji i weryfikowane pod kątem dopuszczalnych parametrów.

 • Certyfikaty z raportem są tworzone i wysyłane do klientów

 


* Jak znaleziono –
nic nie zostało zrobione z czujnikiem w zakresie czyszczenia lub wymiany części lub filtrów. Otrzymujemy czujnik i testujemy/weryfikujemy wartości. Certyfikat jest tworzony i dostarczany klientowi

3.2 Stacja kalibracyjna jako lewa*

 • Czujniki są czyszczone

 • Okablowanie i złącza sprawdzone pod kątem uszkodzeń

 • Czujniki są podłączane i sprawdzane pod kątem wycieków.

 • W razie potrzeby przeprowadzane są aktualizacje oprogramowania sprzętowego i oprogramowania, a ustawienia klienta są zapisywane.

  • Oprogramowanie jest w pełni zautomatyzowane (brak błędów ludzkich).

  • Regulacje są wykonywane automatycznie i wyświetlane po kalibracji, dzięki czemu technik może zweryfikować punkty kalibracji Kalibracja jest wykonywana za pomocą oprogramowania do kalibracji.

 • Jeśli zawiedzie, klient jest powiadamiany i podejmowane są dalsze działania (wycena wymiany lub naprawy itp.).
 • Ustawienia klienta są ponownie instalowane na urządzeniu
 • Tworzone są certyfikaty, a czujnik jest wysyłany do testów końcowych.

 


* Jak po lewej –
Czujnik przechodzi pełną procedurę serwisową i kalibracyjną. Czujnik jest ponownie kalibrowany i certyfikowany

Thomas Fischer
Thomas Fischer

4. Po kalibracji (test końcowy)

 • Czujnikprzechodzi końcowe testy po kalibracji
 • Testowane są wyjścia sygnału
 • Etykiety są kontrolowane
 • Testowana jest ogólna elektronika (Bluetooth, zasilanie itp.).
 • Wyświetlacze są kontrolowane
 • Końcowa kontrola wizualna
Thomas Fischer

5. Pakowanie i wysyłka

 • Czujniki są pakowane w celu bezpiecznego zwrotu
 • Certyfikaty są sprawdzane pod kątem błędów
 • Sprawdzono wszystkie komponenty i upewniono się, że niczego nie brakuje
 • Faktura i etykiety wysyłkowe, jeśli są wymagane, są drukowane i wydawane.
Thomas Fischer

Usługa kalibracji SUTO Exchange

Czy chcesz pozbyć się przestojów, wysyłek tam i z powrotem oraz dodatkowych kosztów związanych z ponowną kalibracją czujników? SUTO oferuje efektywną, zorientowaną na klienta usługę kalibracji wymiany, aby uprościć ponowną kalibrację czujnika.

 • Brak przestojów czujnika
 • Redukcja kosztów
 • Stały, niezawodny pomiar
 • Świeży certyfikat kalibracji
 • Bezproblemowe nagrywanie kalibracji

Produkty z poniższych kategorii są objęte usługą kalibracji SUTO Exchange:

Thomas Fischer

Więcej niż kalibracja: W tym specjalistyczne czyszczenie i inspekcja

Nasz proces kalibracji zapewnia niezrównaną dokładność przyrządów w SUTO iTEC. Dzięki specjalistycznemu czyszczeniu i inspekcji, możesz doświadczyć takich korzyści, jak

 • Niezawodna dokładność: Pewność dokładnych pomiarów w krytycznych zastosowaniach.

 • Wydajna konserwacja: Usprawnione procedury minimalizują czas przestojów i zapewniają szybki powrót przyrządów do pracy.

 • Wydłużona żywotność: Dokładne czyszczenie i kontrola wydłużają żywotność przyrządu, maksymalizując inwestycję.

 • Zapewnienie zgodności: Przestrzeganie standardów branżowych i spełnianie najbardziej rygorystycznych kryteriów jakości i zgodności.

 • Indywidualne rozwiązania: Kalibracja dostosowana do unikalnych specyfikacji przyrządu, zapewniająca precyzyjne dopasowanie do potrzeb.

 • Przejrzyste raportowanie: Otrzymuj szczegółowe raporty w celu jasnego zrozumienia wyników kalibracji.